Objednat rozvoz

Před potvrzením objednávky se prosím seznamte s všeobecnými obchodními podmínkami a s informacemi o zpracování osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky:

1. Plnění ze strany dodavatele:

 • Zajištění rozvozu produktových vzorků maloobchodníkům a nákupčím registrovaných v databázi Samoška panel.
 • Umístění produktu v měsíčním newsletteru.
 • Zveřejnění produktu do on-line databáze nových produktů www.zapnovinky.cz (pokud již produkt nebyl zveřejněn přímo objednavatelem v jeho profilu).
 • Data z průzkumu o distribuovaných produktech od maloobchodníků (platí pouze při objednání rozvozu v ceně 15 000 Kč).

2. Plnění ze strany objednatele:

 • Objednatel poskytne dodavateli, řádně a v dohodnutém termínu, veškeré informace a jiné podklady, které jsou potřebné pro správné, včasné a úplné zajištění propagační činnosti dle níže uvedených termínů:
  • Potvrzení objednávky nejpozději do 13. 2. 2019
  • Návoz vzorků do skladu STORAGE SERVIS, s.r.o. na adrese Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00 nejpozději do 18. 2. 2019
 • Objednatel uděluje souhlas se zpracováním svých údajů za účelem možnosti zadávání jím vyráběných/dodávaných nových produktů do systému ZaPnovinky. Bez uvedeného souhlasu mu nemůže dodavatel tuto službu poskytnout. Souhlas objednatele platí po dobu 10 let, ale může ho kdykoliv odvolat. Správcem poskytnutých údajů je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706. Údaje objednatele společnost zpracovává v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů a podle svých zásad ochrany osobních údajů.

3. Finanční plnění:

 • Objednatel uhradí částku 15 000 Kč bez DPH za rozvoz produktových vzorků včetně dat z průzkumu nebo 9 000 Kč bez DPH pouze za rozvoz produktových vzorků. Částky jsou splatné na základě faktur vydaných společností ATOZ Marketing Services, s.r.o.

4. Závěrečné ustanovení:

 • Pokud objednatel poruší některý z bodů článku 2 a 3, nemusí být – s ohledem na okolnosti a intenzitu tohoto porušení – povinnosti s tímto bodem dodavatelem splněny v plné výši.
 • Pokud nebude faktura uhrazena objednatelem dle splatnosti, dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit svoje povinnosti vyplývající z této smlouvy.
 • Přijetím a potvrzením této objednávky zaniká možnost zrušení plnění ze strany objednatele.

Cena celkem: Kč bez DPH